TIL DE UNGE
Din hverdag

Din hverdag hos os er i trygge og gode rammer, uanset om du bor her eller er dagelev. Der er faste måltider, skema med opgaver og undervisning på hverdagene og masser af tid eftermiddag og aften til aktiviteter, hygge og afslapning.
De ansatte på skolen har fokus på dig og din hverdag, og der er altid hjælp til fx praktiske opgaver, lægebesøg, medicin, osv.
Hver dag er I inddelt i forskellige hold, alt efter mål, interesser og muligheder.

Dine venner

Der er en god og rar stemning hos os, og det smitter af på det daglige fællesskab. Vi har det godt med hinanden, og vi tager os tid til at støtte hinanden hvis noget føles svært.
LivogJob er et godt sted at få venner og mærke, at her bliver jeg set og værdsat.

Dit liv

På LivogJob vil vi det bedste for dig! Derfor har vi som mål at give dig en hverdag som er tryg, med tillid, åbenhed og respekt. Vi vil også gerne udfordre dig, til at afprøve de evner du har og det, du kan. Måske opdager du også, at der var noget, du slet ikke vidste du kunne.
Imens du er elev på LivogJob følger vi dig og sørger for at undersøge de muligheder du har, når du efter nogle år skal videre. Vi ønsker at følge dig så godt som muligt videre i dit liv.

til KOMMUNErNe
Hvad er LivogJob?

INTRODUKTION
LivogJob Fonden er et botilbud efter SEL § 107 og § 66.1.6 samt et STU uddannelsestilbud og beskæftigelsestilbud efter SEL § 103. LivogJob Fonden S/I er oprettet i 2009 af Stubbekøbing Efterskole og Luthersk Mission og er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nr. 32978991.
Det er LivogJob Fondens formål med en diakonal profil at varetage STU uddannelsen, samt at drive socialpædagogisk opholdssted til unge, midlertidigt botilbud til voksne og beskyttet beskæftigelse.
Det er LivogJob Fondens forventning, at den enkelte kommune, der sender én ung til LivogJob, efterfølgende kan måle, at investeringen i den unge har været menneskelig og økonomisk værdifuld.

VÆRDIGRUNDLAG OG VEDTÆGTER
LivogJob Fonden har et kristent værdigrundlag og menneskesyn. I LivogJob Fondens vedtægter er det udtrykt på denne måde:
LivogJob Fondens grundlag er et evangelisk luthersk livs- og menneskesyn. Det indebærer bla., at alle mennesker er unikke, at hvert enkelt menneske er skabt, villet og elsket af Gud, og at alle har ret til at udvikle sine livs muligheder, ligegyldigt hvilket udgangspunkt det enkelte menneske har.

LivogJob Fondens aktiviteter skal være præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed.
Der skal i videst muligt omfang gives behovsmæssig vejledning og bistand, omsorg, kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, alt medvirkende til den enkelte persons alsidige udvikling samt til en aktiv og indholdsrig tilværelse. Dagligdagen skal have tilbud om deltagelse i morgen- og aftenandagt, ligesom søndagen skal have tilbud om deltagelse i gudstjeneste/møde.
Det er ikke et krav, at den unge er personlig kristen for at blive optaget på LivogJob, men det er nødvendigt, at den unge accepterer et kristent værdigrundlag og en kristen etik som rammen for hverdagen.

Se LivogJob Fondens hele vedtægt her.

TILSYN OG OFFENTLIGGØRELSE
De kommuner, der benytter sig af STU tilbuddet, fører selv tilsyn med indholdet af uddannelsen.
Socialtilsyn Øst fører tilsyn med de unge, der har bevilget et botilbud efter SEL § 66.1.5 eller § 107 eller et beskæftigelsestilbud efter SEL § 103.
Den nyeste tilsynsrapport kan læses på Tilbudsportalen.dk
Beierholm i Vordingborg er revisor.
Fødevarestyrelsen fører tilsyn med køkkenet, og den seneste kontrolrapport kan læses her.

BESTYRELSE
LivogJob Fonden har en kvalificeret bestyrelse, der alle arbejder dedikeret for målgruppen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.
Formand: Gymnasielærer Maria Landkildehus Christensen, Køge.
Næstformand: Lærer Astrid Reuss Schmidt, Hillerød.

Julie Due Pedersen, Nexø. Psykolog.   

David Skovbjerg, Hillerød. Studerende


STU uddannelsen

MÅLGRUPPE OG TILGÆNGELIGHED
På LivogJob arbejder vi med fire målgrupper:
Unge med udviklingshæmning
Unge med udviklingshæmning og autismespektrum forstyrrelser
Unge med udviklingshæmning og opmærksomhedsforstyrrelser
Unge med udviklingshæmning med medfødt/erhvervet hjerneskade

På LivogJob er der tilgængelighed for unge med et fysisk handicap inkl. kørestolsbrugere, idet flere værelser og baderum er indrettet dertil. Desuden er der elevator og automatiske døre.

Læs mere om STU uddannelsen via hovedmenuens links.

Bostedet Godthåb

Hvis den unge har fået bevilget et botilbud sammen med STU / beskyttet beskæftigelse, kan man bo på Godthåb, hvor der er 16 eneværelser med eget bad og toilet. Bygningen er totalrenoveret i 2013 og meget velegnet til målgruppen.
Godthåb er godkendt til 16 pladser efter SEL § 107, hvoraf de to pladser kan benyttes af unge på 17 år efter SEL § 66.1.5. Bostedet er velgnet til unge med fysiske handicaps.


Beskyttet beskæftigelse

På beskyttet beskæftigelse arbejdes der med en fortsat udvikling af de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Det sker gennem projektet “En smuk By” og gennem arbejdsopgaver, der har fokus på genbrug og cirkulær økonomi.

Vi har en aftale med REFA om, at vi må hente indleverede ting på genbrugspladsen, som vi kan upcycle (reparere/omdanne, så det kan genbruges). Vi skal ikke tjene på tingene, men vi sælger dem mhp. at kunne bruge overskuddet på at støtte lokale aktiviteter for børn og unge. Vi har en lille butik, hvor der kan købes ting og sager, ligesom vi annoncerer lokalt på facebook.

ADL træning kan også indgå i den beskyttede beskæftigelse, som en videreudvikling af den unges kompetencer.

Da vi ikke har en reel indtægtsgivende produktion, udbetaler vi ikke løn til de unge på beskyttet beskæftigelse.