STU: Taksten er som udgangspunkt ens for alle, men der kan forhandles et tillæg for et stort psykisk/fysisk handicap.

Beskyttet beskæftigelse: Taksten forhandles inden for intervallet i nedenstående takstblad. Desto større arbejdsevne, og dermed behov for mindre støtte fra os, desto lavere takst.

Botilbud: LivogJob har via Socialministeriets voksenudredningsmetode (VUM), udviklet et Åbent takstsystem, der fastsætter bodelstaksten i samarbejde med sagsbehandleren. I 2022 implementeres VUM 2,0 og fælles faglige begreber i takstsystemet. Bemærk, at værelserne er umøblerede på nær faste garderobeskabe.

Det aktuelle takstblad kan ses her:   Takstblad 2024 LivogJob

Regnearket til det Åbne takstsystem kan ses her:  Bodel 2024 – Åbent takstsystem

Der udarbejdes en kontrakt for opholdet.