Udslusning

LivogJob vil gerne medvirke til en god udslusning. Det kan ske ved, at der i god tid laves en plan med netværket for udslusningen i forhold til boform (egen lejlighed med støtte eller bofællesskab), beskæftigelse og forsørgelse.

Sker der en flytning til en ny kommune i forbindelse med udslusningen, medvirker LivogJob gerne i overdragelsen til nye netværkspersoner.

LivogJob ønsker, at den unge kan tage sin viden med, så den ikke går tabt i forbindelse med udslusningen. Derfor får de unge mulighed for at tage deres skemaer, vejledninger, opskrifter, arbejdsbeskrivelser, mv. med, når de slutter på LivogJob.