Husorden

På LivogJob har vi få faste regler, men derimod megen vejledning, så de unge kan lære at vurdere og tage de rigtige beslutninger, som er til gavn for deres liv og for det fællesskab som de er en del af. De faste regler er:

  1. Alle former for euforiserende stoffer er forbudt.
  2. Alkohol må kun nydes til fester og ferieture, hvor mængden aftales med medarbejderne.
  3. De unge må gerne besøge hinanden på værelserne og på tværs af kønnene efter de aftaler, som der laves med medarbejderne. Om natten sover man i sin egen seng.
  4. Med sin adfærd må man ikke ødelægge andres uddannelse eller bodel med mobning eller andre destruktive ting.

Overtrædes disse regler kan kontrakten opsiges med løbende måned + 30 dage.

Ved indflytningen på Godthåb underskriver den unge en forventningsaftale. Se forventningsaftalen HER

Godthåb har en kostpolitik, der skal fremme sund levevis. Se kostpolitikken HER

Om natten kan den unge få fat på vagten via egen mobiltelefon, hvis der opstår sygdom eller andre vigtige ting.

Vigtigt: Den unge skal selv tegne Indboforsikring og Heltidsulykkesforsikring, da vi ikke har sådanne forsikringer på de unges vegne.