Undervisningsplan og pædagogik

STU uddannelsen tager tre år, hvor den unges kompetencer øges inden for de Personlige-, Sociale- og de  Faglige kompetencer samt i praktisk såvel internt som eksternt.

I hverdagen på LivogJob undervises de unge på Team Liv og Team Job, hvor de har 2 perioder i hvert team pr år.

Team Liv indeholder (15 timer pr uge):

 • Botræning på eget værelse (teori)
 • Personlig hygiejne
 • Samfundsfag
 • Socialfag
 • Matematik og økonomi
 • Indkøb, madlavning og sundhed
 • IT
 • Familie og seksualitet
 • Trafik og offentlig transport
 • Virksomhedsbesøg

Team Job indeholder (15 timer pr uge):

 • Værkstedstræning i Lys og butik
 • Værkstedstræning i Blomster og dekoration
 • Værkstedstræning i Pedel og håndværk
 • Praktikvejledning
 • Ekstern praktik
 • Virksomhedsbesøg

Idræt og motion (3 timer pr uge):

 • Svømning
 • Fitness
 • Fodbold og andre boldspil
 • Gå- eller cykeltur
 • Rideskole

Vejledning med kontaktlærer (3 timer pr uge)

 • Rengøring af eget værelse (praksis)
 • Tøjvask
 • Vejledning og målsætning

Fælles ( 2 timer pr uge)

 • Beboermøde
 • Fællestime
 • Ansvarsområde (en lille del af skolen, som den unge har er rengørings ansvar for)

Som pædagogisk metode bruger LivogJob KRAP, som er en Kognitiv Ressourcefokuseret   Anerkendende Pædagogik. Metoden handler om at tage udgangspunkt i den unge og i det der virker for den unge, så der kan ske yderligere udvikling.

Som evaluering og dokumentation for den unges læring og udvikling, har vi udviklet vores eget koncept, der er et brugervenligt supplement til de fælles skabeloner fra UU vejledningen.