Undervisningsplan og pædagogik

STU uddannelsen tager tre år. Hvert år udarbejdes der en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål for den unges udvikling på fire områder:

 1. Personlige kompetencer
 2. Sociale kompetencer
 3. Faglige kompetencer
 4. Praktik

Vi underviser i:

 • Botræning – mad til 2
 • Samfundsfag
 • Mig og min økonomi
 • Praktikvejledning
 • Pedelfag
 • En smuk By
 • Lys – fremstilling og salg
 • Psykologi, kæreste, familie og seksualitet
 • Botræning på eget værelse – egen omsorg
 • Dansk, matematik og engelsk
 • Personlig vejledning
 • Kristendom
 • Pasning af høns og kaniner
 • Fritidstræning og aktiv fritid
 • Socialt fællesskab
 • Nyttehave
 • Idræt, svømning og ridning

Vi er fleksible, så hvis der opstår et behov for et fag, kan vi normalt oprette det.

LivogJob har udviklet en fælles undervisningsplan for både STU og bodel, da de på flere områder er overlappende i deres mål.

Tre gange om året evalueres den unge internt og én gang om året afholdes der møde med netværket, hvor der evalueres og aftales nye mål.

Skabelonen til LivogJobs undervisningsplan kan ses HER

Som pædagogisk metode bruger LivogJob KRAP, som er en Kognitiv Ressourcefokuseret   Anerkendende Pædagogik. Metoden handler om at tage udgangspunkt i den unge og i det der virker for den unge, så der kan ske yderligere udvikling.