STU uddannelsen tager tre år, hvor den unges kompetencer øges inden for de Personlige-, Sociale- og de Faglige kompetencer samt i praktisk såvel internt som eksternt.

I hverdagen på LivogJob undervises der meget gennem værkstedsundervisning, hvor der i stigende grad er fokus på bæredygtighed gennem genbrug og cirkulær økonomi. Derudover er der idræt, vejledning og fællestimer.

Den personlige udvikling indeholder:

·        Selvforståelse

·        At blive voksen

·        Botræning

·        Personlig hygiejne

·        Egen økonomi

·        Læse og forstå egen post og handle på den

·        Familie og seksualitet

·        Ansvar og pligter

Den sociale udvikling indeholder:

·        Venskaber

·        Konfliktløsning

·        Fritidsliv

·        Socialfag

Den faglige udvikling indeholder:

·        Værkstedstræning gennem butik, kreativ, køkken, multiværksted og drivhus

·        Ekstern praktik og virksomhedsbesøg

·        Indkøb, madlavning og sundhed

·        Trafik og offentlig transport

·        Praktisk dansk og matematik

Idræt og motion, der eksempelvis kan være:

·        Svømning

·        Zumba

·        Fodbold og andre boldspil

·        Gå- eller cykeltur

·        Rideskole

Vejledning med kontaktlærer:

·        Hjælp til rengøring af eget værelse

·        Tøjvask

·        Vejledning og målsætning

Fællestimer:

·        Beboermøde

·        Fællestime

·        Ansvarsområde (en lille del af skolen, som den unge har er rengørings ansvar for)

Som pædagogisk metode bruger LivogJob KRAP, som er en  Kognitiv  Ressourcefokuseret    Anerkendende  Pædagogik. Metoden handler om at tage udgangspunkt i den unge og i det der virker for den unge, så der kan ske yderligere udvikling.