Beskyttet beskæftigelse

På beskyttet beskæftigelse arbejdes der med en fortsat udvikling af de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Det sker gennem projektet “En smuk By” og gennem arbejdsopgaver, der har fokus på genbrug og cirkulær økonomi.

Vi har en aftale med REFA om, at vi må hente indleverede ting på genbrugspladsen, som vi kan upcycle (reparere/omdanne, så det kan genbruges). Vi skal ikke tjene på tingene, men vi sælger dem mhp. at kunne bruge overskuddet på at støtte lokale aktiviteter for børn og unge. Vi har en lille butik, hvor der kan købes ting og sager, ligesom vi annoncerer lokalt på facebook.

ADL træning kan også indgå i den beskyttede beskæftigelse, som en videreudvikling af den unges kompetencer.

Da vi ikke har en reel indtægtsgivende produktion, udbetaler vi ikke løn til de unge på beskyttet beskæftigelse.