Bestyrelse

LivogJob Fonden har en kvalificeret bestyrelse, der alle arbejder dedikeret for målgruppen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Formand: Gymnasielærer Maria Landkildehus Christensen, Køge.
Næstformand: Regnskabskoordinator Per Sode-Larsen, Græsted.
Advokat Erik Jørgensen, Silkeborg.
Lærer Astrid Reuss Schmidt, Hillerød.