Bestyrelse

LivogJob Fonden har en kvalificeret bestyrelse, der alle arbejder dedikeret for målgruppen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Maria Landkildehus Christensen, Køge. Gymnasielærer og formand

Erik Jørgensen, Silkeborg. Advokat og næstformand

Astrid Reuss Schmidt, Hillerød. Pensioneret lærer

Julie Due-Pedersen, Nexø. Psykolog

David Skovbjerg, Hillerød. Studerende