Bestyrelse

LivogJob Fonden har en kvalificeret bestyrelse, der alle arbejder dedikeret for målgruppen. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Maria Landkildehus Christensen, Køge. Gymnasielærer og formand

Astrid Reuss Schmidt, Hillerød. Pensioneret lærer og næstformand

Julie Due-Pedersen, Nexø. Psykolog

David Skovbjerg, Hillerød. Studerende