Værdigrundlag og vedtægter

LivogJob Fonden S/I har et kristent værdigrundlag og menneskesyn. I LivogJob Fondens vedtægter er det udtrykt på denne måde:

  • LivogJob Fondens grundlag er et evangelisk luthersk livs- og menneskesyn. Det indebærer bla., at alle mennesker er unikke, at hvert enkelt menneske er skabt, villet og elsket af Gud, og at alle har ret til at udvikle sine livs muligheder, ligegyldigt hvilket udgangspunkt det enkelte menneske har.
  • LivogJob Fondens aktiviteter skal være præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed.
    Der skal i videst muligt omfang gives behovsmæssig vejledning og bistand, omsorg, kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, alt medvirkende til den enkelte persons alsidige udvikling samt til en aktiv og indholdsrig tilværelse. Dagligdagen skal have tilbud om deltagelse i morgen- og aftenandagt, ligesom søndagen skal have tilbud om deltagelse i gudstjeneste/møde.

Det er ikke et krav, at den unge er personlig kristen for at blive optaget på LivogJob, men det er nødvendigt, at den unge accepterer et kristent værdigrundlag og en kristen etik som rammen for hverdagen.

Se LivogJob Fondens hele vedtægt her: Vedtægter LivogJob Fonden Cvr-nr. 32978991